Grønn stær eller glaukom, som det også heter, oppstår når trykket inne i øyet blir for høyt. Trykket fører til at selve synsnerven blir ødelagt. Skader i synsfeltet kan også oppstå.

Hvem får grønn stær?

Grønn stær forekommer hyppigst hos eldre, men kan også ramme yngre. Den arvelige sykdommen starter ofte på det ene øyet før den utvikler seg på det andre. Blant risikofaktorene er:

  • Redusert blodsirkulasjon
  • Høyt blodtrykk
  • Diabetes
  • Nærsynthet

I tillegg kan skader, infeksjoner og svulster føre til høyt trykk og videre utvikling av grønn stær.

Mistenker du at du har grønn stær?

Hvis du kjenner deg igjen i symptomene nevnt ovenfor og lurer på om du kan ha grønn stær, anbefaler vi at du kommer innom for en undersøkelse.

Bestill time for undersøkelse og behandling av grønn stær hos oss i Tromsøya Briller!