VÅRE KJØPSVILKÅR

Allment
Ved bestilling av produkter fra Troms Optik AS gjelder følgende villkår.

Leveringstid
Posten leverer alle våre forsendelser med A-post for raskest mulig leveranse. Leveringstiden varierer avhengig om kontaktlinsene finnes i vårt lager eller ikke. Gjør du bestillingen før klokken 08.30 og dine kontaktlinser finnes i lager, sendes forsendelsen samme dag og når i de fleste tilfeller din adresse påfølgende arbeidsdag. Gjør du bestillingen etter klokken 08.30 sendes forsendelsen neste arbeidsdag. For kontaktlinser som ikke finnes i lager, for eksempel kontaktlinser med uvanlige parametre eller kontaktlinser for skjeve hornhinner, varierer leveringstiden mellom 5-14 dager. Ved visse tilfeller må kontaktlinsene spesialproduseres og leveringstiden blir da omtrent to uker. Er du usikker på leveringstiden for akkurat din kontaktlinse, er du mer enn velkommen til å kontakte oss. Hvis det oppstår en leveringsforsinkelse, kommer kunden til å informeres om årsaken til forsinkelsen og få beregnet ny leveringstid. Hvis kunden ikke aksepterer den nye leveringstiden har kunden rett til å heve kjøpet.

Leveranse
De fleste av våre forsendelser leveres direkte hjem til deg. Hvis din bestilling er for stor for å kunne leveres direkte i din postkasse/brevinnkast leverer postbudet istedet en hentemelding slik at du kan hente dine kontaktlinser på nærmeste bedriftssenter, Post i Butikk eller bensinstasjon (oppgis på hentemeldingen). Vi ber deg være oppmerksom på at ved noen tilfeller kan kontaktlinsene komme i flere forsendelser.

Leveringsrisiko
Troms Optik AS står for risikoen om varen skades eller forsvinner under transport fra vårt lager til deg. Ved en eventuell retur er du selv ansvarlig for risikoen hvis varen skades eller forsvinner.

Priser
Foruten en fraktavgift på 50 kroner tillkommer ingen ytterligere skatter eller avgifter.

Betaling
Troms Optik AS tilbyr betaling via kort, faktura og delbetaling.
Troms Optik AS har valgt å la Klarna håndtere samtlige betalingsmåter. Her finner du Klarnas fullstendige vilkår.

Faktura
Fakturaen sendes via e-post og skal betales innen 14 dager. Ved for sen innbetaling utgår en påminnelsesavgift på 64 NOK samt forsinkelsesrente på 22.00 %. Ved kjøpetilfellet utføres en kredittkontroll og i visse tilfeller utføres en kredittopplysning. Du vil få en kopi på kredittopplysningen via post. Leveransen skjer bare til den adressen som er oppført i folkeregisteret. Ingen administrasjons- eller fakturagebyr tilkommer.

Delbetaling
Vi sender din ordre direkte og du velger hver måned hvor mye du vil betale av på ditt beløp. Du betaler minst 95 NOK/måned eller 1/24 av totalbeløpet. Du kan alltid velge å betale hele beløpet på én gang. Alle delbetalingskjøp samles på en månedsfaktura. Betaling skjer alltid den siste dagen i hver måned. Betalingen skjer via Klarnas tjeneste Klarna-konto. Rente og gebyrer utgår.

Reservasjon for endringer
Vi reserverer oss for eventuelle prisendringer, sluttsalg, trykkfeil, feil på produktbilder og/eller feilaktig informasjon forårsaket av teknisk eller menneskelig feil. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og kjøpevillkår.

Angrerett

Kontaktlinser
Troms Optik AS gir deg rett til å angre ditt kjøp innen 90 dager fra den dag du mottok dine linser. Kontaktlinsene skal returneres i ubrutt originalemballasje og være i uforandret tilstand, det vil si ikke ødelagt eller skadet. Noter: Troms Optik AS gir deg ikke rett til å åpne forpakningen (kontaktlinseesken) for å kontrollere at varen fungerer. For å kontrollere at varen overensstemmer med din bestilling og resept skal informasjonen på forpakningen (kontaktlinseeskens) utside brukes. I det tilfellet at kontaktlinsene er pakket om i noen av våre spesialemballasjer får kontaktlinsene eller deres beholdere / forpakning ikke være ødelagt eller på annen måte skadet. Ved retur av kontaktlinser står du selv for returkostnaden. Troms Optik AS tar intet ansvar for eventuell transportskade eller tap av returnerte kontaktlinser. Det er viktig at varen er godt innpakket og at korrekt porto er betalt. Vi anbefaler sporbar leveranse ved retur.

Formular for retur ved angrerett sendes med alle forsendelser.
Kontaktlinser regnes som medisinske produkter og unntas dermed fra forbrukerkjøpslovens rett til å åpne en forpakning for å kontrollere at varen fungerer.

Tilbakebetaling av returnert vare
Ved godkjent og mottatt retur betaler vi innen 10 dager tilbake alle betalinger vi har fått fra deg, blant annet også eventuelle leveransekostnader (fra oss til deg). Returfrakten betaler du. Tilbakebetaling gjøres ved fakturabetaling i første hånd til oppgitt personlig bankkonto. Ved kortbetaling overføres pengene tilbake til det kort (det vil si til den konto som er koblet til kortet) som du utførte kjøpet med.

Reklamasjonsrett
Troms Optik gir deg full erstatning i form av et nytt produkt når det konstateres en produksjonsfeil. Det er viktig å undersøke produktet nøye når du mottar det. Hvis et produkt er skadet eller på noen annen måte feilaktig når du mottar det bør en reklamasjon (om mulig) skje innen 7 dager fra du mottok varen. Troms Optik sender alltid det skadede/feilaktige produktet til respektive produsent for en endelig bedømmelse. Ved godkjent reklamasjon erstattes du også for returfrakten. Hvis det oppstår en tvist følger alltid Troms Optik Forbrukerrådets eller klagenemdas anbefalinger.

Reklamasjon av kontaktlinser
Legg den feilaktige linsen i et linseetui med væsken og kontakt oss på tlf: 77 68 13 10 eller send en e-post til troms.optik@online.no. Oppgi en kort beskrivelse av saken, ditt navn og ordrenummer for videre instruksjoner.

Sekretess og sikkerhet
Vi etterlever de regler som spesifiseres i personopplysningsloven. Ved kjøp gir du samtykke til at vi lagrer dine personopplysninger. Troms Optik bruker bare dine personopplysninger for å fullføre våre forpliktelser og kommunikasjon med deg og garanterer at vi ikke vil selge opplysningene til tredje part. Ved en bestilling oppgir du personopplysninger, som navn, adresse, personnummer, e-postadresse, telefonnummer og passord (valgfritt). Personopplysningsloven gir deg rett til å ta del av den informasjon vi har registrert om deg og om informasjonen er feilaktig, ufullstendig eller irrelevant kan du kreve at informasjonen skal rettes til eller tas bort.

Bedrageriforsøk
Alle forsøk til bedrageri meldes til politiet.

Gyldig resept fra optiker/lege
For å bestille kontaktlinser fra Troms Optik kreves det at du har en gyldig resept fra legitimert optiker eller lege. Ordinasjonen/resepten bør ikke være eldre enn 12 måneder.

Øynene er følsomme og bruk av linser uten optikers ordinasjon kan forårsake skader. Det er viktig at du bruker rett type kontaktlinser, da øynene hele tiden forandres. Vi anbefaler at du derfor kontrollerer dine øyne hos en optiker/øyelege hvert år – og kontrollerer at du hele tiden bruker rett type linser.

Aldersgrense ved bestilling
Minimumalder for å handle på Troms Optik er 16 år. For personer under 16 år får bestilling skje bare via foreldres (eller verges) godkjenning. Bestillingen skal da være gjort i forelderens (vergens) eget navn og i følge den mindreåriges ordinasjon/resept fra optiker eller lege. Hvis du er under 18 år (dvs. mindreårig) trenger du dine foresattes godkjennelse.

Force Majeure
Troms Optik er ikke ansvarlig for forsinkelser (inklusive leveranse- og garantitiltak) forårsaket av hendelser utenfor Troms Optiks kontroll. Eksempler på slike hendelser utenfor Troms Optiks kontroll er – uten å være en fullstendig fortegnelse – arbeidskonflikt, strømavbrudd, lynnedslag, brann, atmosfæriske forstyrrelser, myndighetsinngripende, krigssituasjoner, streik eller lignende forhold, forstyrrelser i internettjenesten Troms Optik leier og forseninger på grunn av oppkopplingsproblemer mot Internett.